گزارش های کاری دو کمیسیون دولت در مورد مسیر پروژه توتاپ

در اینجا گزارش کاری دو کمیسیونی که با حکم اشرف غنی در مورد مسأله تغییر مسیر پروژه توتاپ ساخته شده بود آورده شده است. یکی از زمستان ۱۳۹۴ است که در وزارت انرژی و آب ساخته شده بود که بعدها در جلسه ۱۱ثور ۱۳۹۵ کابینه هیچگونه ترتیب اثری به آن داده نشد و دیگری در بهار ۱۳۹۶ که باز هم بعد از به نتیجه رسیدن کمیسیون، همایون قیومی مشاور ارشد اشرفغنی و رئیس کمیسیون در جلسه حاضر نشد- فرارکرد و از عملی کردن فیصله های کمیسیون سر باز زد.

۵۰۰-kV-TL-report-10032016-scan

 

Final Report of the Comission-presidential Decree No. 2108


اشتراک گذاري با دوستان :

نظر توسط حساب فيسبوکي شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.