۱۹ تن از مسافرین ربوده شده از ۳۱ تن در زابل رها شد

ارتش عربستان در اين حملات از «هوشمندي» برخوردار نبود. بخشي از عمليات نظامي هوايي سعودي متوجه مناطق سياسي مثل منازل بعضي از شخصيت‌ها، كاخ‌ها، مراكز اداري و درماني بود و اين ضربه‌اي به قدرت مقاومت مردم محسوب نمي‌شود. در عين حال ارتش عربستان برخلاف روش شناخته شده نظامي به نقاط ضعف يمن حمله نكرد بلكه حملات آن عمدتاً متوجه نقاط قوت يمن بود. حمله مداوم به صنعا، صعده، حديده و إب از منظر نظامي يك خطاي استراتژيك به حساب مي‌آيد چرا كه اين ولایت ها و به خصوص مراكز آنها به طور كامل در اختيار انصارالله قرار دارد و حمله به آن نمي‌تواند وضعيت را دگرگون كند. حمله نظامي هوايي نوعاً بايد متوجه مناطقي باشد كه مخالفان انصار در آن حضور معتنابهي دارند چرا كه در اين نوع از عمليات‌ها به دليل به هم ريختگي اوضاع پس از حمله نظامي، مخالفان گروه مسلط مي‌توانند شرايط را به نفع خود دگرگون نمايند.

علاوه بر اين، ارتش عربستان با حمله نظامي به بعضي از مراكز درماني، كارخانه‌هاي غذايي و اردوگاه پناهندگان افريقايي‌تبار «المرزاك» در شمال يمن كه به كشته شدن دست‌كم ٤٥ نفر از آنان منجر شد، فشار سنگيني را بر سيستم سياسي و نظامي عربستان وارد كرده است و اين خود از ناهوشياري رهبري نظامي در حملات عليه مناطق بمباران شده حكايت دارد.

ارتش عربستان در اين حملات از «هوشمندي» برخوردار نبود. بخشي از عمليات نظامي هوايي سعودي متوجه مناطق سياسي مثل منازل بعضي از شخصيت‌ها، كاخ‌ها، مراكز اداري و درماني بود و اين ضربه‌اي به قدرت مقاومت مردم محسوب نمي‌شود. در عين حال ارتش عربستان برخلاف روش شناخته شده نظامي به نقاط ضعف يمن حمله نكرد بلكه حملات آن عمدتاً متوجه نقاط قوت يمن بود. حمله مداوم به صنعا، صعده، حديده و إب از منظر نظامي يك خطاي استراتژيك به حساب مي‌آيد چرا كه اين ولایت ها و به خصوص مراكز آنها به طور كامل در اختيار انصارالله قرار دارد و حمله به آن نمي‌تواند وضعيت را دگرگون كند. حمله نظامي هوايي نوعاً بايد متوجه مناطقي باشد كه مخالفان انصار در آن حضور معتنابهي دارند چرا كه در اين نوع از عمليات‌ها به دليل به هم ريختگي اوضاع پس از حمله نظامي، مخالفان گروه مسلط مي‌توانند شرايط را به نفع خود دگرگون نمايند.

علاوه بر اين، ارتش عربستان با حمله نظامي به بعضي از مراكز درماني، كارخانه‌هاي غذايي و اردوگاه پناهندگان افريقايي‌تبار «المرزاك» در شمال يمن كه به كشته شدن دست‌كم ٤٥ نفر از آنان منجر شد، فشار سنگيني را بر سيستم سياسي و نظامي عربستان وارد كرده است و اين خود از ناهوشياري رهبري نظامي در حملات عليه مناطق بمباران شده حكايت دارد.


اشتراک گذاري با دوستان :

نظر توسط حساب فيسبوکي شما

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.